Archive August 2019

“Zorla Kaybedilme Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü” basın açıklaması (30 Ağustos 2019)

“Zorla Kaybedilme Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü” basın açıklaması (30 Ağustos 2019)

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 2. Maddesi ile, bütün hakların ve özgürlüklerin varlığı için ön koşul olan yaşam hakkı koruma altına alınmıştır. Yaşam hakkı, en önemli temel haktır ve hukuk devletinin de en temel değeridir. 

Bu uluslararası norma göre, yaşam hakkının güvence altına alınması için devletçe, etkili bir hukuksal korumanın garanti edilmesi gerekmektedir. 

Bugün burada, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilme Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle, Türkiye de yaşanan kayıp ve kaçırılma hadiselerine dikkat çekmek istiyoruz. Read More

Yargıtay’ın “Bağımsız ve tarafsız mahkeme” niteliklerinden yoksun oluşuna dair rapor (HRD – Özel Rapor)

Yargıtay’ın “Bağımsız ve tarafsız mahkeme” niteliklerinden yoksun oluşuna dair rapor (HRD – Özel Rapor)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6. maddesi anlamında bir suç isnadıyla karşılaşan her birey, kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma hakkına sahiptir. Adil yargılanma hakkının güvence altına alınabilmesi için, her şeyden önce ortada AİHS’nin 6. maddesinin gereklerine uygun bir “mahkemenin” bulunması gerekir. Bu türden bir mahkemenin olmazsa olmaz nitelikleri arasında “kanunla önceden kurulmuşbağımsızlık ve tarafsızlık” vardır. Eğer kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme yoksa adil yargılanma hakkının güvence altında olduğundan da söz edilemez.Read More

Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı yoktur (HRD – Özel Rapor)

CEZA YARGILAMALARINDA GÖREV YAPAN BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE MAHKEMELERİN “KANUNLA ÖNCEDEN KURULMUŞ, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZLIK” NİTELİKLERİNDEN YOKSUN OLUŞUNA DAİR SOMUT OLAY VE OLGULARA DAYALI RAPOR[1]Read More

Bylock nedir? Ne değildir? (V6)

Bylock nedir? Ne değildir? (V6)

Türkiye’de on binlerce insan “ByLock Mesajlaşma Uygulaması”nı indirdiği için tutuklu durumda. Erdoğan hükümeti, bu uygulamayı kullanmayı “silahlı terör örgütü üyesi olmak” için yeterli delil olarak görüyor. Öğretmenler, gazeteciler, sanatçılar, hukukçular, akademisyenler ve hatta futbolcular dahil on binlerce insanın işlerini kaybetmelerine ve tutuklamalarına gerekçe gösterilen “ByLock” Türkiye’deki kitlesel tutuklamalar için bulunan kullanışlı bir aparat mı, yoksa gerçekten bir suç makinesi mi?

Read More

Turkish Governments Decision Regarding the Dismissal of Elected Mayors of Diyarbakir, Mardin and Van

Press Release – August 22, 2019

We express our grave concern about the decision of the Turkish Government to suspend the elected mayors of three cities in the south-east of the country, namely Diyarbakir, Mardin and Van, and to replace them with governors.These mayors were elected as a result of the free and fair expression of the will of the Turkish people during the local elections held on 31 March 2019, which were observed by relevant international organizations. 

Read More

Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının Görevlerinden alınmalarına ilişkin basın açıklaması

Basın Açıklaması – 21 Ağustos 2019

Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı (Diyarbakır), Bedia Özgökçe Ertan (Van) ve Ahmet Türk’ün (Mardin) görevlerinin, Türk Hükümetince gasp edilerek buralara Kayyım atanması kaygı ile takip edilmektedir. Read More

Joint submission to the UN Human Rights Council’s universal periodic review of the Republic of Turkey

Joint submission  to the UN Human Rights Council’s universal periodic review of the Republic of Turkey

As Human Rights Defenders we have submitted to the UPR-Turkey a report concerning Labour Rights. In our Report we summarized the situation of the Private Sector workers, whose rights have been systematically violated after the 15/7/2016.

The Turkish Government committed the most serious human rights violations especially in the last three years with the help of “trustees” and “decree-laws” (KHK). The Republic of Turkey dismissed 140.000 public servants with decree laws and more than 100.000 workers by assigning trustees or closing down their workplaces by violating all the responsibilities it has which were guaranteed by the international agreements it signed.

These are all done by associating the victims with the coup and terrorism, without any investigations, without considering “the presumption of innocence” and by “violating the ILO (International Labor Organization) conventions”. The people who were dismissed from their duties within this process could not express their situation and victimhood in front of any authority as they were limited by the State of Emergency and decree-laws and as they were accused of the coup attempt.

Turkish State is seriously violating the “Termination of Employment Convention no. 158” of ILO which it signed and made an important part of its national legislation.

The OHAL (State of Emergency) Commission which is made up later because of the international pressure does not change this fact. This situation is described in detail in the report of Amnesty International named “Purged Beyond Return? No Remedy For Turkey’s Dismissed Public Sector Workers”.

The Government prevents the worker who are unemployed because of the trustees or closed institutions to find other jobs. The state makes sure that those persons are fired from their jobs again by threatening, harassing and sending inspectors to the workplaces of the employers. This is done by the Social Security Institution. SSI added 36th reason of dismissal (dismissal because of the connection to Gülen) to the list of 35 reasons to quit from job. The “code 036” is written to the social security registries of the people who worked in the workplaces closed by decree-laws, who were dismissed directly by decree-laws or who were fired by the employers with their opinion of being connected to the Gülen Movement.

We urge the Turkish Government to return all the assets which were stolen by confiscation. To pay back all the losses with adding positive and negative interests. Pay the rents with interest to the owners of all the assets which were confiscated. Return the people who were dismissed from their jobs by decree-laws. Pay all the salaries and compensations with interest to the people who were dismissed by trustees or by closing their workplaces for the period when they couldn’t work. Returning all the personal rights which were stolen. Apologize by the state because of all the pain they have been through during the time they were victimized and to pay compensations to them to compensate all the harm done to them.

Restore the honor of the people and institutions, declare their innocence by the Official Gazette and making sure they are returned to their jobs. Removing all the legislations in Turkey which does not fit to international law and signed international conventions.


For the report please follow these links.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial