Skip to content

26 Haziran Dünya İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Günü

26 Haziran Dünya İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Günü – Basın Açıklaması
26.06.2023

BERLİN – Dünya 26 Haziran Uluslararası İşkence Mağdurlarına Destek Günü’nü kutlarken, HRD e.V. işkence mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu ve bu iğrenç suçun önlenmesi ve ortadan kaldırılması konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir.

İşkence ağır bir insan hakları ihlalidir ve bireylere ciddi fiziksel ve psikolojik acı veren içler acısı bir eylemdir. Kalıcı izler bırakır, mağdurları travmatize eder ve toplumun dokusuna zarar verir. Bu önemli günde, işkence mağdurlarının haklarını ve onurunu savunmak ve işkencenin her türlüsünü kınamak için ortak sesimizi yükseltiyoruz.

Örgütümüz işkencenin ortadan kaldırılmasının çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğinin bilincindedir. Tüm dünyadaki hükümetleri, başta İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Devletleri sağlam yasal çerçeveler uygulamaya, denetim mekanizmalarını güçlendirmeye ve failleri eylemlerinden sorumlu tutmaya çağırıyoruz.

Türkiye bağlamında, insan hakları ihlalleri raporlarını ve işkence iddialarını endişeyle not ediyoruz. Türk hükümetinin insan haklarının korunmasını sağlaması ve işkence veya kötü muamele iddialarını kapsamlı bir şekilde soruşturması hayati önem taşımaktadır. Yetkilileri, bu endişeleri gidermek ve mağdurlara adalet ve tazminat sağlamak üzere hızlı ve şeffaf bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz.

Ayrıca, Türkiye’de işkence mağdurlarının desteklenmesinde sivil toplum örgütlerinin, sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve insan hakları savunucularının hayati rolünü vurguluyoruz. Mağdurların tıbbi bakım, psikolojik destek, hukuki yardım ve sosyal yeniden entegrasyon programları da dahil olmak üzere kapsamlı ve uzmanlaşmış rehabilitasyon hizmetlerine erişebilecekleri elverişli bir ortamın yaratılması zorunludur.

İşkencenin önlenmesinde eğitim ve farkındalık hayati rol oynamaktadır. HRD e.V., Türkiye de dahil olmak üzere, işkencenin sonuçları ve bununla acil mücadele ihtiyacı konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmaya kendini adamıştır. Türkiye’deki eğitim kurumlarını, medya kuruluşlarını ve çevrimiçi platformları, insan hakları eğitimini teşvik etmek, empatiyi geliştirmek ve işkencenin sürmesine izin veren cezasızlık kültürüne meydan okumak için bize katılmaya teşvik ediyoruz.

Bu Uluslararası İşkence Mağdurlarına Destek Gününde, küresel bir topluluk olarak bir araya gelelim ve insan onurunu, adaleti ve şefkati destekleme taahhüdümüzü yeniden teyit edelim. İşkenceden kurtulanlarla dayanışma içinde, onların iyileşme yolculuklarını destekliyor ve Türkiye de dahil olmak üzere bu iğrenç uygulamadan arınmış bir dünyayı savunuyoruz.

HRD e.V.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir