Skip to content

Birleşmiş Milletler Başvuru Kılavuzu

Birleşmiş Milletler Özel Raportörlükleri’ne yapılacak başvurularda uyulacak kriterlere ve usullere ilişkin infografik aşağıda yer almaktadır. Yapılacak başvurularda bu hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.