Skip to content

Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane Muamele Raportörlüğü

İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Ceza Birleşmiş Milletler Özel Raportörlüğü’ne yapılacak başvurularda uyulacak kriterlere ve usullere ilişkin infografik aşağıda yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Özel Raportörlükleri’ne yapılacak başvurularda bu hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.,