Skip to content

Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının Görevlerinden alınmalarına ilişkin basın açıklaması

Basın Açıklaması – 21 Ağustos 2019

Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı (Diyarbakır), Bedia Özgökçe Ertan (Van) ve Ahmet Türk’ün (Mardin) görevlerinin, Türk Hükümetince gasp edilerek buralara Kayyım atanması kaygı ile takip edilmektedir. Söz konusu Belediye Başkanları, uluslararası gözlemciler tarafından da takip edilen 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucunda halkın iradesi ile seçilmiş ve görevlerine başlamışlardı.  Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk’ün şahsında halkın iradesinin gasp edilmesi ve buralara kayyım atanması, Türk hükümetinin demokrasiye bakışını yansıtmakta ve hükümetin seçim sonuçlarına saygı duyma ilkesindeki zafiyetini göstermektedir. 

Başkan Erdoğan önderliğindeki Türk hükümeti, siyasi muhaliflerine karşı baskıcı ve demokratik olmayan uygulamaları devam ettirmektedir. Türkiye’deki demokratik cephenin saflarını bölmek ve 31 Mart yerel seçim sonuçlarındaki yenilgisinin öcünü almak amacıyla, Erdoğan yönetimi ilk olarak ve kasıtlı bir şekilde HDP’yi hedef almıştır.  

Diğer taraftan, Diyarbakır, Mardin ve Van’da seçilmiş Belediye Başkanlarına destek vermek ve maruz kaldıkları haksızlıkları protesto etmek üzere biraraya gelen göstericilere karşı, Polis tarafından aşırı güç kullanımını da kınamaktayız. 

Ayrıca, Hükümet yanlısı kesimler tarafından başta HDP olmak üzere, halkın iradesine saygı duyulmasının önemine vurgu yapanları hedef alan tehdit dolu açıklamalar iyi niyetten uzaktır. 

Yerel siyasetçilerin görevden alınması, gözaltına alınmaları ve yerlerine kayyum atanması seçmenleri yerel düzeyde siyasi temsilden mahrum bırakmakta ve demokrasiye zarar vermektedir. 

Türk Hükümetinin almış olduğu bu kararı iptal etmesi ve halk iradesiyle seçilmiş Selçuk Mızraklı (Diyarbakir), Bedia Özgökçe Ertan (Van) and Ahmet Türk (Mardin) görevlerinin kendilerine tekrar iade edilmesi çağrısında bulunuyoruz. 

Ayrıca, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nden Başkan Erdoğan ve hükümetinin, ülkedeki demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklarının korunması ilkelerini sistematik bir şekilde yok etmesine karşı daha kararlı bir tutum sergilemelerini ve Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesine matuf adımları atmasını teşvik etmelerini beklemekteyiz.

Bilgi:
Human Rights Defenders e.V.
info@humanrights-ev.com