Skip to content

Human Rights Defenders

Hakkımızda

Human Rights Defenders e.V. (HRD), insan haklarını savunmak ve özellikle Türkiye’ye odaklanarak dünya çapında zulüm gören insanlara destek olmak için çalışan, kâr amacı gütmeyen bir dernektir. HRD e.V., Almanya ve Avrupa’ya siyasi sığınma talebinde bulunan Türk avukatlar, eski bürokratlar ve girişimciler tarafından Almanya’da kurulmuştur.

HRD e.V. insan hakları ihlallerine ilişkin raporlar hazırlar, diğer insan hakları STK’ları ve savunuculuk grupları, devlet kurumları ve bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla temaslar kurar. HRD e.V. etkilenen kişilere hukuki danışmanlık sağlar, onlar adına yasal işlemler başlatır ve Birleşmiş Milletler’in yetkili organlarına ve ilgili Avrupa kurumlarına resmi dilekçeler ve bildirimler hazırlar.

Ne Yapıyoruz?

HRD e.V., birlikte veya bağımsız olarak iki farklı yasal kanalı kullanarak mağdurların adalet elde etmelerine yardımcı olur: ceza hukuku ve insan hakları. Her iki durumda da bireysel mağdurlar ağır istismara maruz kalmıştır ve suçlar benzer niteliktedir. Ancak ceza hukuku bireysel eylemlerle ilgilenirken, insan hakları devletin sorumluluğuyla ilgilenir.

HRD tarafından ele alınan vakaların çoğu ilk olarak ilgili ülkenin ceza kanunları uygulanarak ulusal düzeyde ele alınır. Eğer bu yeterli olmazsa, HRD uluslararası düzeye, örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne veya Birleşmiş Milletler'in yetkili organlarına başvurur. Amacımız, devletin suçu çözmekte isteksiz olduğunu veya çözemediğini kanıtlamak ve mağdurlara hakikati ve tazminatı sağlamaktır.

Bizim için savunuculuk şu anlama gelir: bir davayı savunmak, farkındalık yaratmak ve karar vericileri etkilemek. HRD, uluslararası suç mağdurlarının, ailelerinin ve savunucularının haklarını savunur ve seslerinin ulusal makamlar ve uluslararası organlar tarafından duyulmasını sağlar.

Bu amaçla İKG, araştırma, raporlar ve karar vericilerle toplantılar gibi bir dizi yöntemi bir arada kullanır. Yerel aktörler, STK'lar ve/veya avukatlarla ortaklıklar kurmaya çalışırız.

HRD e.V. düzenli olarak raporlar, incelemeler ve diğer yayınları yayınlar. Bunlar genellikle kamuoyunu bilgilendirmek için üretilir, ancak HRD e.V.'nin lobicilik çabalarını desteklemek için etkili paydaşlara (özel raportörler, hükümet üyeleri ve yetkilileri, bölgesel kurumlar vb.

HRD e.V. olarak, sadece bireysel mağdurlara adalet getirecek davalara bakmanın yeterli olmadığını, aynı suçların tüm mağdurları için sistemik bir değişime ihtiyaç olduğunu savunuyoruz. Ciddi insan hakları ihlallerinin işlendiği ve cezasızlığın norm olduğu ülkelerde, mağdurların durumunu kalıcı olarak iyileştirmenin tek yolu, sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası düzeyde de mevcut tüm yasal seçenekleri kullanmaktır.

Son Yazılar

Sosyal Medya

İnanıyoruz ki değişim, sizin gibi bireylerle başlar.

Özverili topluluğumuza üye olarak, insan hakları mücadelesine aktif bir şekilde katkıda bulunabilir ve ihtiyaç sahiplerinin hayatlarında somut bir etki yaratabilirsiniz.