Turkish Governments Decision Regarding the Dismissal of Elected Mayors of Diyarbakir, Mardin and Van

Turkish Governments Decision Regarding the Dismissal of Elected Mayors of Diyarbakir, Mardin and Van

Press Release – August 22, 2019

We express our grave concern about the decision of the Turkish Government to suspend the elected mayors of three cities in the south-east of the country, namely Diyarbakir, Mardin and Van, and to replace them with governors.These mayors were elected as a result of the free and fair expression of the will of the Turkish people during the local elections held on 31 March 2019, which were observed by relevant international organizations. 

The replacement of Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan and Ahmet Türk by state governors is of serious concern as it puts the respect of the democratic outcomes of the 31 March elections into question

The Turkish Government under the authoritarian rule of President Erdogan is pursuing its illiberal policies against its political opponents. With the aim to drive a wedge between the ranks of democratic powers in Turkey and in retribution to his defeat in the last local elections (March 2019) he is, for now, deliberately targeting HDP (Peoples` Democratic Party) Politicians. 

Furthermore, we witnessed with sorrow the disproportional response of the Police to quash the protests in Diyarbakir, Mardin and Van, assembled in solidarity with their elected mayors. 

Also, distressing statements of Government-Proxies, threatening the democratic objections of the people, HDP or other political parties are unacceptable. 

Dismissals and detentions of local politicians and appointment of trustees deprive voters of political representation at local level, and seriously risk damaging local democracy. 

We urge the Turkish Government to annul its decision and to restore the mandates of the elected Mayors  Selçuk Mızraklı (Diyarbakir), Bedia Özgökçe Ertan (Van) and Ahmet Türk (Mardin). 

Moreover, we urge the European Union and the Council of Europe to take further bold and determinant steps to hinder President Erdogan and the Turkish Government to undermine the rule of law, human rights and fundamental freedoms enshrined in the Constitution of Turkey and Turkey’s international commitments. 

Contact:
Human Rights Defenders e.V.
info@humanrights-ev.com


Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının Görevlerinden alınmalarına ilişkin basın açıklaması

Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı (Diyarbakır), Bedia Özgökçe Ertan (Van) ve Ahmet Türk’ün (Mardin) görevlerinin, Türk Hükümetince gasp edilerek buralara Kayyım atanması kaygı ile takip edilmektedir. Söz konusu Belediye Başkanları, uluslararası gözlemciler tarafından da takip edilen 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucunda halkın iradesi ile seçilmiş ve görevlerine başlamışlardı.  Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk’ün şahsında halkın iradesinin gasp edilmesi ve buralara kayyım atanması, Türk hükümetinin demokrasiye bakışını yansıtmakta ve hükümetin seçim sonuçlarına saygı duyma ilkesindeki zafiyetini göstermektedir. 

Başkan Erdoğan önderliğindeki Türk hükümeti, siyasi muhaliflerine karşı baskıcı ve demokratik olmayan uygulamaları devam ettirmektedir. Türkiye’deki demokratik cephenin saflarını bölmek ve 31 Mart yerel seçim sonuçlarındaki yenilgisinin öcünü almak amacıyla, Erdoğan yönetimi ilk olarak ve kasıtlı bir şekilde HDP’yi hedef almıştır.  

Diğer taraftan, Diyarbakır, Mardin ve Van’da seçilmiş Belediye Başkanlarına destek vermek ve maruz kaldıkları haksızlıkları protesto etmek üzere biraraya gelen göstericilere karşı, Polis tarafından aşırı güç kullanımını da kınamaktayız. 

Ayrıca, Hükümet yanlısı kesimler tarafından başta HDP olmak üzere, halkın iradesine saygı duyulmasının önemine vurgu yapanları hedef alan tehdit dolu açıklamalar iyi niyetten uzaktır. 

Yerel siyasetçilerin görevden alınması, gözaltına alınmaları ve yerlerine kayyum atanması seçmenleri yerel düzeyde siyasi temsilden mahrum bırakmakta ve demokrasiye zarar vermektedir. 

Türk Hükümetinin almış olduğu bu kararı iptal etmesi ve halk iradesiyle seçilmiş Selçuk Mızraklı (Diyarbakir), Bedia Özgökçe Ertan (Van) and Ahmet Türk (Mardin) görevlerinin kendilerine tekrar iade edilmesi çağrısında bulunuyoruz. 

Ayrıca, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nden Başkan Erdoğan ve hükümetinin, ülkedeki demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklarının korunması ilkelerini sistematik bir şekilde yok etmesine karşı daha kararlı bir tutum sergilemelerini ve Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesine matuf adımları atmasını teşvik etmelerini beklemekteyiz.

Bilgi:
Human Rights Defenders e.V.
info@humanrights-ev.com

hr

Comments are closed.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial