ByLock davalarında kullanılabilecek olan resmi raporlar, bilgi ve belgeler

ByLock davalarında kullanılabilecek olan resmi raporlar, bilgi ve belgeler

Hakkında ByLock davası açılan kişilerin savunmalarında kullanabilecekleri resmi rapor, bilgi ve belgeler aşağıda derlenmiştir. İstifadenize sunarız.

ByLock delilinin yasadışı olduğu ve mahkumiyete gerekçe yapılamayacağına dair hukuki mütalaa

ByLock verilerinin hukuka aykırı olarak kullanıldığına dair, AİHM kararları kapsamında, açıklama

ByLock suçlamasının delil olamayacağı hakkında hukuki mütalaa

Mahkemeye sunulabilecek ByLock savunma dilekçesi örneği

Mahkemeden araştırılması istenecek teknik konularla ilgili sorular

Mahkemeden araştırılması istenecek hukuki konularla ilgili sorular

Mahkemeye sunulmuş IMEI numarası ile ilgili teknik rapor

MİT raporundaki tespitlerin doğru olmadığını ortaya koyan teknik rapor – 1

Mahkemeye sunulmuş olan teknik rapor – 2

Mahkemeye sunulmuş olan teknik rapor – 3

Amerikalı bilişim uzmanı Walter McDaniel tarafından hazırlanan bylock raporu (Türkçe)

Amerikalı bilişim uzmanı Walter McDaniel tarafından hazırlanan bylock raporu (İngilizce)

AİHS kapsamında Yargıtay 16. ceza dairesinin bylock kararının hukuka aykırı olduğuna dair değerlendirme

Yargıtay tarafından verilen ByLock kararının AİHS kapsamında değerlendirilmesi

hr

Comments are closed.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial